parallax background

Wypalenie zawodowe

WYZWANIE W KAŻDEJ FIRMIE

ROK 2022 JEST PRZEŁOMOWY


Od 1 stycznia 2022 r. wypalenie zawodowe zostaje uznane jako syndrom wpływający na stan zdrowia pracownika (kod QD85) w Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych WHO.

To czas, by zadbać o prewencję i wsparcie.


Wypalenie zawodowe to realny problem


76%

Pracowników doświadcza symptomów wypalenia

63%

Wypalonych pracowników bierze kilkudniowe L4

2X

Wzrasta skłonność do szukania nowej pracy wśród wypalonych pracowników

10mln

Dni Polacy przebywali na L4 z powodu reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych

DEFINICJA

Czym jest wypalenie zawodowe i jak się objawia?


WHO definiuje wypalenie zawodowe jako syndrom wynikający z przewlekłego stresu w miejscu pracy, który nie został skutecznie rozwiązany. WHO opisuje trzy wymiary wypalenie zawodowego:

  • uczucie wyczerpania emocjonalnego i fizycznego
  • zwiększony dystans mentalny do pracy, brak zaangażowania, poczucie cynizmu i bezsensu związanego z wykonywaną pracą
  • obniżenie oceny własnych dokonań i spadek efektywności
Wypalenie zawodowe to inaczej odpowiedź organizmu na stres, którego źródłem jest sytuacja w pracy.


OBALAMY MIT

Czy można dostać L4 z powodu wypalenia zawodowego?


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wpisała wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11 jako syndrom mogący wpłynąć na stan zdrowia pracownika (kod QD85), a nie jako jednostkę chorobową. Ponadto, Polska ma aż 4 lata, by wprowadzić zapisy ICD-11 w życie.
To oznacza, że nie dostaniemy zwolnienia lekarskiego z powodu wypalenia zawodowego. Natomiast, uznanie go jak syndrom jest sygnałem, że zaczynamy traktować wypalenie zawodowe jako poważny problem zdrowotny.


ŹRÓŁA WYPALENIA

Jakie są główne przyczyny wypalenia zawodowego?

Niesprawiedliwe traktowanie

Gdy pracownicy nie ufają swojemu menedżerowi, kolegom z zespołu lub kierownikowi, więź psychologiczna, która daje poczucie sensu pracy, jest przerwana. I odwrotnie, gdy pracownicy są traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem, relacje tworzą się szybciej, a pracownicy nabierają odporności psychicznej.

Przeciążenie pracą

Pracownicy, którzy twierdzili w badaniu, że zawsze mają za dużo do zrobienia (Gallup, 2020), 2 razy częściej przyznają, że doświadczają wypalenia. Nawet najlepsi pracownicy tracą nadzieję, kiedy zmagają się z przytłaczającą ilością pracy. Natomiast problem nie tkwi w liczbie godzin, na przykład pracownicy, którzy są zaangażowani i mają elastyczność zawodową, zwykle pracują więcej godzin tygodniowo niż przeciętny pracownik, ale oceniają swoje samopoczucie lepiej (Gallup, 2020). Dlaczego? Na wypalenie zawodowe najbardziej wpływa doświadczenie pracy: czy widzę jej sens, czy jestem doceniany/a, czy mam kontrolę, czy jestem sprawiedliwie traktowany/a.

Problemy komunikacyjne

Kiedy przełożeni nie przekazują pracownikom kluczowych informacji, ich praca staje się frustrująca. Managerowie powinni jasno wyjaśnić oczekiwania dotyczące ról, procesów i wpływu pracy pracownika na całokształt firmy. Kiedy oczekiwania i odpowiedzialność są niespójne lub niejasne, pracownicy mogą stać się sfrustrowani i wyczerpani próbując dowiedzieć się, czego chce od nich manager.

Brak wsparcia

Gdy pracownik jest zostawiony sam z problemem, wpada w spiralę stresu, frustracji i ostatecznie jego stan pogarsza się. Przekonanie, że problemy mentalne pracowników są ich prywatną sprawą, podważają nasze badania (HearMe), które pokazują, że pośród 15 najbardziej popularnych problemów zgłaszanych przez pracowników, aż 10 jest związanych bezpośrednio z miejscem pracy.

DOBRE PRAKTYKI

Jak zapobiegać wypaleniu w miejscu pracy?


Zobacz nasze webinaro-warsztaty o przeciwdziałaniu wypaleniu w firmie

1. Jak zidentyfikować wypalenie zawodowe u pracownika

Co zrobić, kiedy od pracownika usłyszymy komunikaty: "Nie daję już rady", "Nie mam na nic siły" ,"Na pewno sobie z tym nie poradzę"? O tym, jak w porę rozpoznać objawy wypalenia zawodowego, zanim pracownik przestanie być zdolny do pracy, która z dnia na dzień staje się dla niego torturą, dowiesz się na tym webinarze.


Pobierz prezentację

2. Jak rozmawiać z pracownikami o wypaleniu zawodowym i jak ich wspierać

Wypalenie zawodowe mówi więcej o pracodawcy niż o pracowniku - tak twierdzi Ch. Maslach. A biorąc pod uwagę również fakt, że jest to stan ściśle związany z miejscem pracy, nie ma wątpliwości, że jako pracodawcy jesteśmy odpowiedzialni za podjęcie odpowiednich kroków w sytuacji, kiedy wypalenie pojawia się u nas w firmie. Dowiedz się, jak rozmawiać z pracownikami na naszym webinaro-warsztacie.


Pobierz prezentację

3. Jak wprowadzić w firmie procedury i politykę zapobiegającą wypaleniu zawodowemu

Wiemy, że musimy zapobiegać wypaleniu zawodowemu. Wiemy, że trzeba rozmawiać, reagować, edukować, ale… czy można ustawić procesy w organizacji, które pomogą zapobiegać wypaleniu pracowników? Czy muszą być to duże zmiany? Czy da się je zrealizować małym kosztem?Jak je wprowadzić?Na te pytania odpowiemy na ostatnim spotkaniu cyklu warsztatów o wypaleniu zawodowym.


Pobierz prezentację