fbpx

Terapeuci

Poznaj paru naszych specjalistów

To doświadczeni psychoterapeuci, którzy mają bogate doświadczenie w biznesie. 

Magdalena Jelonkiewicz

Psychoterapeutka, trener biznesu

Od 2011 roku towarzyszę moim klientom w ich bieżących wyzwaniach, wspieram w trudnych chwilach i pomagam rozjaśnić dostępne możliwości działania, gdy znajdą się w impasie. Kiedyś byłam obieżyświatem: Irlandia, USA i Niemcy były moim domem przez ponad 7 lat. Pracowałam wówczas w międzynarodowych korporacjach. Półroczny urlop na podróż dookoła świata oraz decyzja powrotu do kraju rozpoczęły proces zmian w moim życiu: ze świata relacji biznesowych do świata relacji osobistych, do pomagania i towarzyszenia drugiemu człowiekowi w jego drodze rozwoju. Wraz z Akademią PwC przygotowałam program studiów podyplomowych „Nowoczesne usługi biznesowe”, Wykładam na studiach menedżerskich, coachingowych na Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Świadczę usługi leadership coaching dla przedsiębiorców w kraju i za granicą. Domowo dzielę czas między mężem, synkiem i wierną psicą, próbując odnaleźć właściwe czaso-proporcje.

Edyta zawodna

Psychoterapeutka, psycholog, psycholog biznesu, mediator

Wierzę, że świadome podejmowanie decyzji i wgląd we własne wnętrze pomaga nam w znalezieniu sensu we wszystkim co robimy. Od 2015 roku z powołaniem i pasją pomagam ludziom w odnalezieniu własnej drogi, siebie i celu własnego życia. Pomagam w uświadomieniu sobie, że mamy realny wpływ na kształt naszego życia. Jestem współautorką projektu badawczo - rozwojowego opracowywanego dla biznesu, a także służby zdrowia. Rozwijam terapeutyczny program „ME” oparty na dorobku badań z zakresu psychoterapii poznawczo - behawioralnej (cognitive–behavioral therapy – CBT)) i nurtu trzeciej fali, którego celem jest zapobieganie chorobom psychicznym, praca nad poprawą kondycji psychicznej i zdrowia psychicznego, a także dobrostanu osobistego (wellbeing). Posiadam 14 lat doświadczenia zawodowego w dużych przedsiębiorstwach. Przez 8 lat obejmowłam stanowiska dyrektora ds. rozwoju biznesu/ sprzedaży/ marketingu.

Krzysztof Wójtowicz

Psychoterapeuta, Psycholog, Trener biznesu

Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskieo Studium Psychoterapii w Krakowie (kurs 4-letni). Pracuję w podejściu integracyjnym, głównie w konwencji gestalt z elementami metody psychodynamicznej i systemowej. Trenerskie umiejętności zdobywałem pod okiem Haliny Nałęcz- Nieniewskiej – superwizora PTP w Studium Treningu Grupowego. Od 2007 roku zajmuję się psychoterapią i pomocą psychologiczną dla osób dorosłych, które przeżywają kryzysy, problemy w relacjach, mają trudności w obszarze wykorzystania swojego potencjału oraz osób, które chcą pogłębić świadomość własnych procesów psychicznych. W mojej pracy pomaga mi wieloletnie doświadczenie rekrutera w firmach IT.

Nikodem Ryś

Psychoterapeuta, Psycholog

Moja edukacja to: Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz studia psychologiczne ze specjalizacją psychologii zdrowia i jakości życia oraz psychologii pracy i organizacji na Uniwersytecie Śląskim. 
 W swojej pracy stawiam na stałą współpracę z klientem w oparciu o jasno sformułowane cele. Bazuję na metodach, których skuteczność została potwierdzona naukowo. Zajmuję się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży w zakresie zaburzeń lękowych i problemów z nastrojem. Pomagam również z radzeniem sobie ze stresem i emocjami, czy poprawy relacji z innymi ludźmi. Ponadto specjalizuję się także w pomocy osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Osobiście interesuję się wykorzystaniem technik uważności w celu poprawy jakości życia moich klientów oraz Porozumieniem Bez Przemocy (NVC) – metodą komunikacji bazującą na szczerym wyrażaniu informacji o uczuciach i potrzebach w celu wyeliminowania jakiejkolwiek przemocy w dialogu. Pasjonat podróży, gór, aktywności fizycznej i dobrej muzyki. 


JUSTYNA dylczyk

Psychoterapeutka, Psycholog, Psychoonkolog

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jestem w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association of Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z Psychoonkologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, z Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz z Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Politechnice Opolskiej. Jestem przekonana, że w trakcie terapii ważne jest, by to pacjent stał się ekspertem od swojego myślenia, czucia i zachowania. Do tego będziemy razem dążyć w czasie naszych spotkań. Pracuję z osobami z problemami związanymi z zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi, zaburzeniami nastroju, a także z osobami w żałobie. Wolny czas przeznaczam na taniec, podróże oraz zwyczajny odpoczynek.

Anna Osuch

Psychoterapeutka, Psycholog

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam psychologię na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim o specjalnościach: psychologia kliniczna dorosłego, patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna. Ukończyłam I stopień Racjonalnej Terapii Zachowania oraz I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Pracuję dla Wojska Polskiego jako Psycholog-Konsultant Dowódcy ds. Profilaktyki Psychologicznej na rzecz pracowników resortu, żołnierzy, ich rodzin, oraz weteranów po misjach. Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest to wyjątkowy sposób tworzenia relacji terapeutycznej gdzie klient jest ekspertem od swojego życia, on sam najlepiej zna rozwiązania, a terapeuta pomaga mu je wydobyć. nie skupiamy się na problemie ani deficytach lecz tworzymy optymalne rozwiązania dla sytuacji i wspólnie budujemy plan drogi do osiągnięcia celu. Pracuję z człowiekiem, a wyzwanie z jakim się mierzy nie jest jego etykietą ani stygmatem.

MAGDALENA MOSKAL

Psychoterapeutka, Psycholog, TRENERKA

Wierzę, że energia podąża za uwagą, a moment zmiany na lepsze jest teraz. W mojej pracy kieruję się zrozumieniem i empatią. Skupiam się na Pacjencie i dobraniu holistycznych sposobów pracy, które pomogą żyć szczęśliwie. Pracuję z rodzinami i osobami dorosłymi jak również z biznesem. Stale zdobywam wiedzę i podnoszę swoje kompetencje. Jestem psychoterapeutką interweniującą w kryzysach i wspierającą Pacjentów w budowaniu poczucia własnej wartości na co dzień. Wspieram Pacjentów w sytuacjach kryzysowych, jak również pracuję w krótkoterminowej terapii skupionej na zmianie samopoczucia Pacjentów na lepsze. Opracowuję i z sukcesem wdrażam strategie health managementu w miejscach pracy. Prowadzę szkolenia i treningi z pracownikami na wszystkich szczeblach kariery. Łącząc analityczny i kreatywny sposób myślenia, pomagam zespołom osiągać wyniki, na najwyższym poziomie dbając przy tym o optymalną kondycję zdrowia psychicznego (wellbeing) i zadowolenie z pracy.

EWA OLSZEWSKA-DUTKIEWICZ

Psycholog, Specjalistka Psychoterapii Uzależnień

Jestem magistrem psychologii o specjalności psycholog kliniczny, Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu oraz Kulturoznawstwa. Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Łódzki Inkubator Psychoanalityczny. Współpracowałam z Polską Federacją Psychoterapii. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień, a także Kurs Psychologii Zorientowanej na Proces. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Poradni Leczenia Uzależnień w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, a później Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi oraz w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji, pracuję zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym psychologa.

OLA JAROSZ

PSYCHOLOG, CERTYFIKOWANY COACH, TRENERKA I KONSULTANTKA BIZNESOWA

Kocham pracować z ludźmi i na rzecz spraw, które są dla mnie naprawdę ważne: rozwoju, szerzenia empatii, praw kobiet, przedsiębiorczości społecznej, ochrony środowiska. Moją misją jest dokładanie dobrej cegiełki do świata. Prowadzę sesje indywidualne dla dorosłych oraz młodzieży, wspierając w zmianach życiowych i zawodowych, skupiając się na mocnych stronach, pasjach i rozwiązaniach, czasem daję narzędzia i oferuję inne spojrzenie. Dzielę się wiedzą, gdy jestem o to proszona. Niekiedy po prostu towarzyszę. Zawsze słucham, jestem sobą i oferuję 100% mojej uważności. Poza sesjami indywidualnymi, prowadzę także warsztaty zarówno dla biznesu jak i sektora organizacji pozarządowych oraz pracuję w doradztwie biznesowym.

Michał Stolarczyk

PSYCHOLOG, CERTYFIKOWANY COACH, TRENER, KONSULTANT KARIERY

W swojej pracy łączę coaching z poradnictwem psychologicznym, elementami doradztwa zawodowego oraz treningiem wybranych umiejętności. Skutecznie pomagam klientom od 2009 roku. W swojej pracy stawiam na skuteczność, szybkość działania i rzetelność wykonywanej pracy. Mam doświadczenie kilkuset godzin sesji z klientami indywidualnymi. Swoją pracę poddaję superwizji. Dodatkowo posiadam ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń i edukacji, zarządzania projektami oraz sprzedaży i obsługi klienta. Poza pracą z klientami jestem również właścicielem serwisu do zdalnych szkoleń z zakresu bhp. Byłem też wolnym strzelcem oraz pracownikiem.

KATARZYNA BURZYŃSKA

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA

W swojej praktyce łączę wiedzę zdobytą na płaszczyźnie klasycznej psychologii oraz pracy z ciałem, która daje mi poszerzone spojrzenie na psychikę człowieka i procesy jakie w nim zachodzą. Nie zawsze łatwo wypowiedzieć swoje uczucia czy rozpoznać przeżywane emocje. Dlatego sięgam do ciała, które przechowuje wszystkie nasze doświadczenia. Jest studnią, z której poprzez ruch i skupienie na odczuciach, wydobywamy to co schowane głęboko. Odwołanie do ciała daje możliwość dotknięcia bardzo trudnych wspomnień, ale też poznać siebie lepiej, odkryć swój potencjał, który każdy z nas ma. Czasem tak jest łatwiej. Czerpię z technik Body Mind Centering, Kontakt Improwizacji oraz Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie jestem studentką 4-letniej Szkoły Psychoterapii DDA. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Wojskowym Instytucie Medycznym w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego w Warszawie oraz jako wolontariusz w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, stażystka Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Prowadzę psychoedukacyjny instagram @psychosoczewka. Myśl globalnie, działaj lokalnie – zmienianie świata rozpoczynam od własnego najbliższego środowiska. Zajmuję się nieustannym poznawaniem siebie poprzez ruch i taniec w myśl zasady, że psychoterapeuta musi dobrze znać siebie, aby skutecznie pomagać innym. W ramach przygotowań do pracy, odbyłam własną psychoterapię, aby jeszcze lepiej zrozumieć zasady i mechanizmy terapii psychologicznej.

Joanna Szwagierczak

PSYCHOLOG KLINICZNY, PSYCHOTERAPEUTKA

Jestem absolwentką Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam 4-letnie szkolenie w ramach Studium Psychoterapii Integratywnej. Mam 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej i grupowej psychoterapii osób dorosłych. Pracuję w nurcie integratywnym korzystając z podejść: humanistycznego, psychodynamicznego i systemowego. Jestem specjalistą psychologii klinicznej. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Krakowie m.in. na oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego, Szpitala Specjalistycznego im dr J. Babińskiego. Od 2013 r. w ramach współpracy z Ośrodkiem Psychoterapii DDA (KCTU) pomagam dorosłym osobom pochodzącym z rodziny z problemem uzależnienia, zmagającym się z takimi trudnościami jak: PTSD, zaburzenia nerwicowe i nastroju, zaburzenia osobowości. Regularnie poddaję swoją pracę superwizji, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień. W pracy z drugim człowiekiem ważne jest dla mnie tworzenie atmosfery zaufania, szacunku i bezpieczeństwa, w której możliwym staje się pokonanie trudności i uruchomienie potencjału do pełniejszego, bardziej szczęśliwego życia.

Porozmawiajmy