Psycholog, terapeuta w trakcie certyfikacji ( pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz TSR), a także Coach, interwent kryzysowy, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy.


W 2007 roku ukończyłem Psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, w tym samym roku zacząłem studiować terapię poznawczo-behawioralną. W trakcie studiów rozpocząłem praktykę terapeutyczną. Aby poszerzyć swój warsztat pomocowy dodatkowo ukończyłem I i II stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, kurs interwencji kryzysowej, interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz coaching. Ponadto regularnie biorę udział w szkoleniach.

Od 15 lat praktycznie kształtuję swoje doświadczenie zawodowe pracując w prywatnych poradniach, fundacjach oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Warszawie na stanowisku Konsultanta psychologa, gdzie mam okazję pracować zarówno terapeutycznie jak i interwencyjnie.

W pracy koncentruję się na Kliencie, pomagam znaleźć mu cele i kierunki zmian, które chce przeprowadzić. Na sesjach wspólnie poszukujemy sposobów zaspokajania potrzeb, narzędzi niezbędnych do osiągnięcia założonych celów. Pomagam w uświadomieniu sobie zasobów własnych Klienta, jego mocnych stron. W trakcie spotkań dzielę się swoją wiedzą ekspercką tak, aby pomóc poznać siebie i poznać mechanizmy, które „rządzą” postępowaniem. Dzięki temu Klient może zmienić szkodliwe nawyki na konstruktywne sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i polepszyć swój dobrostan psychiczny. W zależności od sytuacji i potrzeby oferuję wsparcie krótkoterminowe, jak i długoterminowy proces terapeutyczny.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.