Pracuję w humanistycznym nurcie psychoterapii Gestalt. Kluczowe są dla mnie wynikające z Gestalt aspekty: bycie w tu i teraz, autentyczność, zaangażowanie, całościowe ujmowanie człowieka (myśli, uczucia, zachowania, odczucia cielesne), indywidualne i podmiotowe podejście (wyjątkowość funkcjonowania każdej osoby), a przede wszystkim przekonanie, że każdy człowiek ma potencjał do tego by być w pełni spełnionym i szczęśliwym. 

Swoje wsparcie psychoterapeutyczne kieruję do osób, które doświadczają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, doznają blokad i obaw w wyrażaniu swoich emocji, chcą zwiększyć zaufanie do siebie i dokonywać wyborów w oparciu o autentyczne zrozumienie siebie i swoich potrzeb. 

Pracuję też z osobami, które zmagają się z poczuciem pustki, samotności, zagubienia, lęku, wyobcowania, depresją. Wspieram osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (np. strata, żałoba, choroba, rozwód) oraz obciążone oddziaływaniem stresu, doświadczające wypalenia zawodowego. 

 Moje doświadczenie zawodowe jest budowane również poprzez wieloletnią pracę w obszarze HR (m.in. rekrutacja, szkolenia, facylitacja spotkań, coaching, mediacje, budowanie strategii i polityk, projektowanie kultury efektywnej komunikacji). 

Pracowałam w środowisku akademickim, NGO, oraz biznesowym – zarówno w międzynarodowych korporacjach jak i zwinnych, samo-zarządzających się firmach z branży IT.

Eugenia

Eugenia Grab

HearMe

Я пропоную індивідуальну короткострокову терапію з фокусом на проблему або довгострокову терапію, яка передбачає глибинні особистісні зміни

więcej