Jestem psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Posiadam również certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych.

W mojej pracy najważniejsze jest dla mnie budowanie z klientem relacji, w której będzie czuł się rozumiany i wspierany. Do terapii podchodzę indywidualnie, wykorzystując interwencje terapeutyczne poparte badaniami i dostosowane do unikalnych potrzeb i mocnych stron każdego klienta. 

Oferuję wsparcie w zakresie zaburzeń lękowych (m.in. napady paniki, fobie, zespół lęku uogólnionego), zaburzeń afektywnych (depresja, CHAD), zaburzeń hipochondrycznych, OCD, samouszkodzeń, ADHD. Pomagam też klientowi w nauce radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz w poprawie relacji z innymi osobami. Ze względu na wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zapraszam także na konsultacje rodziców.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam w rozmaitych ośrodkach wsparcia osób potrzebujących z zakresu poradnictwa, interwencji kryzysowej i psychoterapii. Ukończyłam także staż w Szpitalu Klinicznym im. Józefa Babińskiego, który jest niezbędny do uzyskania certyfikatu PTTPB. Regularnie biorę udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

Ukończyłam studia na Akademii Ignatianum w Krakowie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej z interwencją kryzysową oraz pracy socjalnej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, należącego do European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Eugenia

Eugenia Grab

HearMe

Я пропоную індивідуальну короткострокову терапію з фокусом на проблему або довгострокову терапію, яка передбачає глибинні особистісні зміни

więcej