Z wykształcenia jestem filozofką – absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zanim założyłam własną praktykę terapeutyczną, zjechałam kawałek świata a także, pracowałam przez dekadę w dwóch dużych organizacjach, działając na rzecz promocji polskiej literatury i kultury za granicą.


Jako terapeutka, pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, z osobami pełnoletnimi, w ramach psychoterapii indywidualnej. Jestem członkiem brytyjskiego stowarzyszenia zrzeszającego terapeutów CTAA – Complementary Therapists Accredited Association. Wykształcenie terapeutyczne uzyskałam w Wielkiej Brytanii, uzyskując dyplomy z wyróżnieniem w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej i neuropsychologii.

W swojej pracy terapeutycznej, łączę potwierdzone naukowo narzędzia terapii poznawczo-behawioralnej z podejściem egzystencjalnym i założeniami zindywidualizowanego procesu zdrowienia. Specjalizuję się w prowadzeniu terapii zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, oraz

terapii w zakresie relacji międzyludzkich. Ponadto, mam szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami korporacyjnymi, których dotykają problemy związane z prowadzeniem aktywnego życia zawodowego.

Głęboko wierzę w to, że o byciu pomocnym i efektywnym terapeutą decydują rzetelna wiedza w zakresie technik terapeutycznych i wrażliwość terapeuty. Jego postrzeganie i rozumienie otaczającej rzeczywistości oraz gotowość do odkrywania nieoczywistego i zdolność wychodzenia poza utarte schematy. Podstawowe wartości, którymi kieruję się w swojej pracy terapeutycznej to bezwarunkowy szacunek dla pacjenta i jego indywidualności. To budowanie relacji, opartej na otwartości i ciekawości intelektualnej, z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Towarzyszę pacjentowi na drodze ku zdrowieniu, ale także w procesie budowania jego długotrwałej odporności psychicznej.

Moje pasje to języki obce, literatura, muzyka, malowanie abstrakcji oraz szeroko rozumiana kultura Japonii i Korei. Zgłębiam intensywnie historię i kulturę Japonii, jednakże najwięcej uwagi poświęcam językowi japońskiemu, który szczerze uwielbiam.