W pracy z pacjentem każdego dnia towarzyszy mi otwartość na drugiego człowieka i zaciekawienie jego unikalnym światem wewnętrznym.

W gabinecie staram się stworzyć komfortową atmosferę wzajemnego zaufania, akceptacji i zaangażowania. Bazuję na metodach i technikach, których skuteczność została potwierdzona naukowo. Kieruje się etyką zawodową.  Czerpię inspirację z doświadczeń, które zdobyłam podczas własnej terapii i rozwoju osobistego.

Kompetencje terapeuty cały czas rozwijam poprzez pracę w prywatnych i publicznych ośrodkach psychologii i psychoterapii.Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z Psychologii oraz 2-letnie Studia Podyplomowe “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obecnie dokształcam się w Podyplomowej Szkole Psychoterapii Poznawczo–Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, uprawniającej do uzyskania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).


Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.