Jestem psycholożką, absolwentką jednolitych studiów magisterskich z psychologii na

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mój gabinet jest otwarty dla każdego. W atmosferze pełnej akceptacji i zrozumienia chcę

towarzyszyć w drodze do osiągnięcia wewnętrznej równowagi. Każdą osobę traktuję

indywidualnie, szanując jej wyjątkowe potrzeby i uznając ją za eksperta własnego życia.

Priorytetem jest dla mnie stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której każdy może

swobodnie poznawać siebie i świadomie doświadczać chwile tu i teraz.

Ukończyłam szkolenie podstawowe z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w

Centrum CTSR. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej

– Opiniowanie, Edukacja, Terapia również na UAM w Poznaniu.

Pracuję jako psycholożka w Fundacji Niepodzielni, aktywnie uczestniczę w inicjatywie

Projekt Bądź, gdzie prowadzę warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne. Ponadto

rozwijam się również w obszarze Human Resources, pracując jako Rekruterka IT.

Doświadczenie zawodowe zbierałam między innymi jako psycholożka w szkole

podstawowej w Poznaniu, wolontariuszka w Akademii Przyszłości i w Programie Wsparcia

Psychologicznego dla Studentów UAM. Odbyłam praktyki w Wojewódzkim Szpitalu dla

nerwowo i psychicznie chorych „Dziekanka” w Gnieźnie.

W pracy kieruję się dobrem pacjenta i zasadami etycznymi płynącymi z Kodeksu

Etyczno-Zawodowego Psychologa. Swoją pracę poddaję superwizji.