Pracuję indywidualnie z dorosłymi i młodzieżą, wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii i psychodietetyki. Dodatkowo bazując na narzędziach dialogu motywującego, pomagam w trwałej zmianie postrzegania siebie i otaczającej rzeczywistości.

Studia psychologiczne o profilu klinicznym ukończyłam na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, a psychodietetykę na Uniwersytecie Przyrodniczy we Wrocławiu.

Pomagam w trwałej zmianie postrzegania siebie. Pracuje indywidualnie z młodzieżą i dorosłymi. Uważam, że zmiana nawyków żywieniowych jest możliwa tylko wtedy, jak zaakceptujemy siebie i pokochamy swoje ciało. Łącząc wiedzę z zakresu psychologii i dietetyki pomagam zaimplementować właściwe nawyki żywieniowe.
Wsparcie psychologiczne kieruję do osób, które doznają poczucia zagubienia, samotności, do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, obciążonych oddziaływaniem stresu, doświadczających kryzysów emocjonalnych.

Doświadczenie zawodowe poszerzam, prowadząc własną praktykę, uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu psychologii i psychodietetyki.  Z zamiłowania realizuję się naukowo, wykładając przedmioty z obszaru psychologii na uczelni wyższej.

Moją pasją jest rozwój, a najlepszym zastrzykiem energii jest dla mnie zadowolenie moich klientów.

Porozmawiajmy