Jeżeli czujesz, że życie zaczęło Cię przerastać, przeżywasz kryzys, jesteś w trudnej sytuacji – to dobre miejsce aby sobie pomóc.

Mój cel – sprawić abyś lepiej rozumiał/a siebie i odnalazł/a swoją drogę do tego czego dla siebie chcesz. Abyś radził/a sobie w życiu najlepiej jak potrafisz, w miarę swoich możliwości.  i potrzeb, adekwatnie do warunków w których teraz żyjesz.

Jestem psychologiem i doradcą z dużym doświadczeniem w pracy z ludźmi. Aktualnie szkolę się na psychoterapeutę. Wiedzę czerpię z różnych nurtów psychoterapii, nauk społecznych oraz doświadczenia życiowego.

Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia magisterskie), kurs podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin, kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz kurs Mindfulness Based Cognitive Therapy. Obecnie dalej szkolę się w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w którym głównie pracuję. Najbliższe mi jest podejście systemowo-ericksonowskie i oparte na uważności.

Łączę wiedzę psychologiczną z biznesową. Przez prawie 20 lat pracowałem jako praktyk, skuteczny manager i przedsiębiorca. Mam doświadczenie w małych i dużych firmach w Europie i Azji, tworzyłem start-upy i z nich wychodziłem, poznałem smak porażki i zwycięstwa. Pracowałem w branżach IT, Fashion, FMCG i paliwowej. Ukończyłem też studia  z MBA i Zarządzania. Blisko mi do filozofii Lean, Agile oraz teorii ograniczeń.

Każdego traktuję indywidualnie, z szacunkiem, zrozumieniem i akceptacją. Tak jak każdy człowiek jest niepowtarzalny, tak każda terapia jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju.

Pracuje z osobami dorosłymi i organizacjami w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim, którymi posługuje się na poziomie native. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychologa, swoją pracę poddaje superwizji.

Prywatnie – uwielbiam antropologiczne podróże, góry, dziką przyrodę i poznawanie własnych granic. Jestem ojcem trójki dzieci.

Якщо відчуваєш, що життя почало долати тебе, переживаєш кризу, ти в важкій ситуації – це добре місце, щоб собі допомогти. Моя мета — зробити так, шоб ти краще зрозумів себе та знайшов свій шлях до того, що ти хочеш для себе. Щоби ти справлявся в житті якнайкраще як можеш, в міру своїх потреб, адекватно до даних умов життя. Я – психолог, психотерапевт в процесі навчання та консультант з великим досвідом роботи з людьми. Мої знання основані на соціальних науках, різних школах психотерапії та життєвому досвіді. Я закінчив психологію в університеті ім. Адама Міцкевича в Познані (ступінь – Магістр), базовий курс індивідуальної та сімейної системної психотерапії, базовий курс терапії орієнтованої на рішення і курс когнітивної терапії на основі уважності. В даний час я все ще навчаюся в школі терапії орієнтованій на рішення. В психотерапії мені найбільш близький Системно-Еріксонівський підхід і оснований на уважності (Mindfulness). Поєдную психологічні та бізнес знання. Майже 20 років я працював як практик, ефективний менеджер і підприємець. Маю досвід роботи в малих і великих компаніях в Європі та Азії, я створював стартапи та виходив з них, я пізнав смак поразки і перемоги. Маю багатих досвід у сферах: IT, Fashion, FMCG і енергетиці. Я також закінчив освіту з менеджменту і маю ступінь MБА. В управлінні мені близька філософія Lean та Agile ораз теорія обмежень. Я ставлюся до кожного індивідуально, з повагою, зрозумінням і прийняттям. Не має двох одинакових людей, тому для мене кожна терапія унікальна. Працюю відповідно до Етичний Кодексу психолога, піддаю свою роботу супервізії. Поза роботою – я батько трьох дітей, люблю антропологічні подорожі, гори, дику природу та вивчення власних меж.