Prezentuję ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze biznesowym: zarządzania kapitałem ludzkimi i 4 letnie w obszarze psychologii klinicznej, neuropsychologii, diagnostyki, terapii behawioralno-kognitywnej i humanistycznej. 

Moje doświadczenia biznesowe zdobywałam pracując kolejno dla międzynarodowych firm: Grupy Capgemini i BPI, gdzie pełniłam rolę Dyrektora ds. Rozwoju Kapitału Ludzkiego pracując jednocześnie dla klientów wew. i zew. Odbyłam kilkadziesiąt długo- i krótkoterminowych programów szkoleniowych i certyfikujących w ramach międzynarodowego Uniwersytetu Grupy Capgemini i Grupy BPI: we Francji, USA, w krajach skandynawskich i w Polsce.

Od kilku lat skupiam się przede wszystkim na budowaniu nowej kompetencji: odporności psychicznej oraz na pogłębianiu samoświadomości, odkrywaniu i uwalnianiu potencjałów. Wspieram zarządy, menadżerów i pracowników pokazując, jak kryzys może uwalniać niezwykłe możliwości rozwojowe, jak budować zaufanie i pracować na szczątkowej motywacji on-line. Dostarczam rekomendacji dotyczących efektywności indywidualnej i zespołowej. Buduję otwarte, angażujące środowiska pracy sprawiające, iż chce się pracować… pracować z misją, sensem i pasją dla siebie i organizacji, pracować efektywnie i cieszyć się tym co się robi „mimo wszystko”….mimo trudnej sytuacji pandemicznej/ekonomicznej na świecie, pracy zdalnej, często mało zdefiniowanej, w rozproszonych zespołach, bez poczucia zespołowości, z rodziną w tle i szczekającym psem podczas spotkań online. 

Moja praca zawodowa, tuż po studiach na Wydziale Psychologii UW, w obszarze Psychologii Klinicznej ze specjalizacją neuro- była pierwszym, bardzo ważnym wyzwaniem. Pracowałam w Szpitalu Bielańskim, w Warszawie, na Oddziale Neurologicznym. Diagnozowałam, planowałam i realizowałam terapie dla pacjentów neurologicznych i kardiologicznych. Po roku pracy uznałam, że chcę uczyć się dalej – zaprojektowałam swój program, otrzymałam stypendium Fundacji Kościuszkowej i wyjechałam do NYC (NYU Medical Center). 

W czasie studiów zdobywałam doświadczenie podczas praktyk i wolontariatów, m.in. w oddziałach neurochirurgii szpitali warszawskich, ośrodków rehabilitacji neurologicznej, ośrodków psychoterapeutycznych, Laboratorium Psychoedukacji. Dzięki połączeniu wiedzy i praktyki psychologicznej z zarządzaniem HR, znajomością kontekstu biznesowego i organizacyjnego zwracam szczególną uwagę zarządów, liderów prowadzących transformacje organizacyjne na „ludzkie” potrzeby pracownika „w zmianie”: jego obawy, ograniczenia, motywacje, stres, zagubienie, niepewność, wycofanie, marazm skutkujące w niskiej efektywności indywidualnej i zespołowej, obniżeniu zaangażowania i ciekawości, utraty pasji, pogorszenia się zdrowia psychofizycznego. 

Moje profesjonalne licencje obejmują takie narzędzia: psychometria: Extended DISC, SHL, zarządzanie zmianą: PROSCI, trener: Capgemini, coach: BPI Group/ Capgemini, AC/DC: BPI Group, mobilność zawodowa/outplacement/doradztwo zawodowe BPI Group, wsparcie psychologiczne UW. 

Oprócz pracy zawodowej radość do mojego życia wnosi rodzina wielopokoleniowa, dom pełen zwierząt, przydomowa stajnia oraz permakulturą w ogrodzie bio.

Porozmawiajmy